Hệ phản ứng thu nhỏ phân tích đa chức năng các tế bào sống trong ống nghiệm (Miniature bioreactor for multifunctional analysis of living cells in vitro)
Mã sản phẩm Y002 Ảnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm

  • Vượt trội hơn các thế hệ về sự duy trì và kiểm soát môi trường sinh học (biomedium)
  • Kích thước nhỏ gọn và thuận tiện khi sử dụng
  • Tiết kiệm nhân lực thông qua sự kết hợp các chức năng của kính hiển vi quang học và kính hiển vi lực nguyên tử

Lĩnh vực Y tế-Sức khỏe
Lĩnh vực ứng dụng
  • Vượt trội hơn các thế hệ về sự duy trì và kiểm soát môi trường sinh học (biomedium)
  • Kích thước nhỏ gọn và thuận tiện khi sử dụng
  • Tiết kiệm nhân lực thông qua sự kết hợp các chức năng của kính hiển vi quang học và kính hiển vi lực nguyên tử
Ưu điểm nổi bật
  • Vượt trội hơn các thế hệ về sự duy trì và kiểm soát môi trường sinh học (biomedium)
  • Kích thước nhỏ gọn và thuận tiện khi sử dụng
  • Tiết kiệm nhân lực thông qua sự kết hợp các chức năng của kính hiển vi quang học và kính hiển vi lực nguyên tử
Địa chỉ liên hệ Phòng Vật lý năng lượng tái tạo và kỹ thuật môi trường, Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học
Số điện thoại 04. 37564711