SÁCH CHUYÊN KHẢO

Công nghệ tạo Vaccine Cúm gia cầm từ thực vật

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc những kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về các nghiên cứu thiết kế, biểu hiện, đánh giá hoạt tính sinh học và tính sinh miễn dịch, khả năng bảo hộ gà của kháng nguyên HA tái tổ hợp định hướng tạo vaccine thế hệ mới phòng chống virus cúm A.

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng kháng bệnh virus

Cuốn sách là nguồn thông tin hữu ích với các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng kháng bệnh virus bao gồm: việc thu thập, nghiên cứu hệ gen virus, phát triển hệ thống vector chuyển gen, tạo các dòng cây mang cấu trúc...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU