VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
Trụ sở: Nhà A3 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS. TS.NCVC. Nguyễn Trường Thắng
Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Đức Dũng
                              TS. NCVC. Nguyễn Thu Anh
                               PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang
Viện Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 20/KHCNQG ngày 19/6/1993
Người ký: Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia
images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A3 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3756.4405
Fax:(+84)(24) 3756.4217
Email: vanthu@ioit.ac.vn
Website: www.ioit.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS. TS. NCVC. Nguyễn Trường Thắng
Phó Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Đức Dũng
  TS. NCVC. Nguyễn Thu Anh
  PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 20 thành viên)

- Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang
- Phó chủ tịch hội đồng: PGS.TS. NCVCC. Phạm Thanh Giang, TS. NCVC. Nguyễn Việt Anh
- Thư ký hội đồng: TS. NCVC. Nguyễn Như Sơn

- Ủy viên: TS. Ngô Hải Anh, TS. Bùi Thị Thanh Quyên, ThS. Trịnh Hiền Anh, PGS.TS. Ngô Quốc Tạo, TS. Nguyễn Thu Anh, TS. Hoàng Đắc Thắng, PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng, TS. Vũ Tất Thắng, TS. Trần Huy Dương, TS. Nguyễn Trường Thắng, ThS. Trần Đức Minh, TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng, TS. Phạm Ngọc Minh, PGS.TS. Thái Quang Vinh, TS. Trần Đức Nghĩa   

 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Thiết kế, chế tạo các sản phẩm của CNTT, đặc biệt là các sản phẩm phần mềm.
- Triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất đời sống, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT, tư vấn kỹ thuật cho việc thực hiện một số dự án nhà nước về ứng dụng CNTT trong quản lý, phát triển kinh tế và sản xuất.
- Tư vấn kỹ thuật.
- Đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ về CNTT.
- Tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNTT.

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn: 17 phòng

-    Phòng Các hệ thống phần mềm tích hợp
-    Phòng Khoa học dữ liệu và Ứng dụng
-    Phòng Công nghệ phần mềm trong quản lý
-    Phòng Hệ thông tin địa lý
-    Phòng Nhận dạng và Công nghệ tri thức
-    Phòng Tin học quản lý
-    Phòng Hệ thống mạng và Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin
-    Phòng Tin học viễn thông
-    Phòng Các phương pháp toán học trong công nghệ thông tin
-    Phòng Công nghệ tự động hóa
-    Phòng Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống nhúng
-    Phòng Các hệ chuyên gia và Tính toán mềm
-    Phòng Nghiên cứu hệ thống và quản lý
-    Phòng Thống kê – tính toán và Ứng dụng
-    Phòng Công nghệ thực tại ảo
-    Phòng Công nghệ và Giải pháp phần mềm
-    Phòng Xử lý ngôn ngữ

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp

Các Trung tâm
- Trung tâm Tiên tiến về Trí tuệ nhân tạo  (ACAI).
- Trung tâm dữ liệu (Dự án FIRST).
- Đang triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nguồn vốn Ngân sách nhà
nước: “Phòng thí nghiệm chuyên sâu IoT và Robot” là dự án thành phần 2 thuộc Dự án “Phòng thí nghiệm trọng điểm hướng Vật lý, tự động hóa”.

 
   

 

 
 
 
 
Tổng số CBVC: 122 người
- Số biên chế: 113
- Số hợp đồng: 9
- Giáo sư: 0
- Phó Giáo sư: 06
- Tiến sỹ khoa học: 0
- Tiến sỹ: 27
- Thạc sỹ: 66
- Kỹ sư/Cử nhân: 22
- Khác: 0
 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

-    Viện Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST) duy trì vị trí hàng đầu về đào tạo nghiên cứu sinh ngành CNTT, TĐH trong cả nước.
-    Tham gia đấu thầu và thực hiện các hợp đồng triển khai ứng dụng CNTT, TĐH ở các Bộ, ngành và các địa phương, gia công phần mềm cho nước ngoài.
-    Thực hiện các đề tài khoa học các loại: đề tài KHCN cấp nhà nước, đề tài các Chương trình trọng điểm, đề tài NCCB, đề tài cấp Viện HLKHCNVN, đề tài PTNTĐ và các đề tài cấp cơ sở.
-    Thực hiện hợp tác khoa học với các trường đại học và các viện nghiên cứu nước ngoài.
-    Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các vấn đề trọng điểm về CNTT, TĐH như nhận dạng tiếng Việt, đa phương tiện, tính toán lưới, điện toán đám mây, các hệ thống nhúng, xây dựng bài giảng sử dụng công nghệ  thực tại ảo.

 
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản và KHCN cấp Nhà nước trong lĩnh vực CNTT và tự động hóa, phục vụ các lĩnh vực quản lý, KT-XH và an ninh quốc phòng.
- Thực hiện Thiết kế, xây dựng, triển khai nhiều hệ thống quản lý, điều hành và an toàn thông tin tại các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các Bộ/Ngành ở Trung ương và địa phương.
- Đào tạo: Viện Công nghệ thông tin phối hợp cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST) đào tạo nghiên cứu sinh ngành CNTT, TĐH trong cả nước .
- Hợp tác quốc tế: Hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và viện nghiên cứu của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Châu Âu và một số quốc gia Châu Á khác.

* Một số hình ảnh đơn vị:

Triển lãm sản phẩm

Hội thảo Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và tính toán thông minh AICI 2021

Hội thảo Quốc Gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông”

 
 
 

 

125