VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
Trụ sở: Nhà A3, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trường Thắng
Phó Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Đức Dũng
                               PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang
                               TS. NCVC. Nguyễn Thu Anh
Viện Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 20/KHCNQG ngày 19/6/1993
Người ký: Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia
images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A3, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3756.4405
Email: vanthu@ioit.ac.vn
Website: www.ioit.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trường Thắng
Phó Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Đức Dũng
  PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang
  TS. NCVC. Nguyễn Thu Anh
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. NCVC. Nguyễn Việt Anh
- Phó chủ tịch hội đồng: PGS.TS. NCVCC. Phạm Thanh Giang, TS. NCVC. Nguyễn Như Sơn
- Thư ký hội đồng: TS. Trần Đức Nghĩa

- Ủy viên: PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Đức Dũng, PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang, PGS.TS. NCVCC. Đỗ Năng Toàn, PGS.TS. NCVCC. Ngô Quốc Tạo, PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Trường Thắng,  TS. NCVC. Ngô Hải Anh, TS. NCVC. Nguyễn Thu Anh, TS. NCVC. Nguyễn Cường, TS. NCVC. Trần Huy Dương, TS. Vũ Văn Hiệu, TS. NCVC. Phạm Ngọc Minh, TS. NCVC. Nguyễn Tiến Phương, TS. NCVC. Bùi Thị Thanh Quyên, TS. NCVC. Hoàng Đỗ Thanh Tùng, TS. Lục Trí Tuyên; 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của tin học, cơ sở toán học, tự động hóa và kỹ thuật của công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hệ thống kinh tế - xã hội và trong tự động hoá sản xuất.
- Thiết kế, chế tạo các sản phẩm của công nghệ thông tin và tự động hóa, đặc biệt là các sản phẩm phần mềm.
- Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong sản xuất đời sống, chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực nói trên.
- Thẩm định, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật các đề án, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện.
- Biên soạn giáo trình, đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ về công nghệ thông tin và tự động hóa.
- Tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa.

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn: 14 phòng

1. Các hệ chuyên gia và Tính toán mềm  
2. Nghiên cứu hệ thống và Quản lý
3. Toán ứng dụng
4. Công nghệ tự động hoá
5. Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống nhúng
6. Khoa học dữ liệu và ứng dụng
7. Tin học quản lý
8. Hệ thống thông tin địa lý tích hợp
9. Nhận dạng và Công nghệ tri thức
10. Hệ thống mạng và Hạ tầng cơ sở CNTT
11. Tin học viễn thông
12. Công nghệ thực tại ảo.
13. Công nghệ và Giải pháp phần mềm
14. Công nghệ phần mềm trong quản lý

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ:
- Phòng Quản lý tổng hợp

Các Trung tâm:

- Trung tâm tiên tiến về Trí tuệ nhân tạo
- Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ mạng và đa phương tiện.
- Trung tâm dữ liệu (Dự án FIRST)

 
 
Tổng số CBVC: 114 người
- Số biên chế: 103
- Số hợp đồng: 11
- Phó Giáo sư: 07
- Tiến sỹ khoa học: 0
- Tiến sỹ: 23
- Thạc sỹ: 62
- Cử nhân: 18
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

- Đào tạo tiến sĩ về CNTT, TĐH, liên kết  đào tạo cao học với các trường ĐH.
- Tham gia đấu thầu và thực hiện các hợp đồng triển khai ứng dụng, tư vấn CNTT, TĐH ở các Bộ, ngành và các địa phương, gia công phần mềm cho nước ngoài. Thực hiện các đề tài khoa học các loại: đề tài KHCN cấp nhà nước, đề tài các Chương trình trọng điểm, đề tài NCCB, đề tài cấp Viện HLKHCNVN và các đề tài cấp cơ sở.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản và KHCN cấp Nhà nước trong lĩnh vực CNTT và tự động hóa, phục vụ các lĩnh vực quản lý, KT-XH và an ninh quốc phòng.
- Thực hiện thiết kế, xây dựng, triển khai nhiều hệ thống quản lý, điều hành và an toàn thông tin tại các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các Bộ/Ngành ở Trung ương và địa phương.
- Đào tạo: Viện Công nghệ thông tin phối hợp cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST) đào tạo nghiên cứu sinh ngành CNTT, TĐH trong cả nước .
 - Hợp tác quốc tế: Hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và viện nghiên cứu của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Châu Âu và một số quốc gia Châu Á khác.

* Một số hình ảnh đơn vị:

Viện CNTT phối hợp cùng Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân tổ chức hội thảo khoa học quốc gia thường niên lần thứ 26

Viện CNTT tiếp đoàn công tác của Bộ Công nghệ & Truyền thông CHDCND Lào

Viện CNTT cùng VAST tiếp Đoàn đại biểu cao cấp Tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ Nvidia

Viện CNTT tham gia triển lãm Quốc tết đổi mới sáng tạo Việt Nam

Phần mềm dịch ngôn ngữ hiếm của Viện CNTT nằm trong Top 10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2023

 
 

 

125