VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI

 
Trụ sở: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: GS. TS. NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn
Phó Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo
                              PGS. TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú
                              TS. NCVC. Lê Thành Long
Quyết định số 22/QĐ-KHCNQG ngày 19/6/1993
Người ký: Nguyễn Văn Hiệu
images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 9/621 Xa Lộ Hà Nội, KP. 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (+84)(028) 38 978 798
Email: vanthu@itb.vast.vn; viensinhhocnd@gmail.com
Website: www.itb.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS. TS. NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn
Phó Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo
  PGS. TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú
  TS. NCVC. Lê Thành Long
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

-   Chủ tịch: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo
-   Phó Chủ tịch: PGS. TS. NCVCC. Ngô Xuân Quảng
-   Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng
-   Thành viên: 19

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Chức năng:
+ Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học: sinh lý, hóa sinh, công nghệ sinh học, sinh thái, tài nguyên sinh vật, môi trường và các chất có hoạt tính sinh học.
+ Đào tạo Sau đại học trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ

- Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản và hiện đại về sinh lý, hóa sinh thực vật, động vật, vi sinh vật.
+ Nghiên cứu công nghệ tế bào thực vật, công nghệ gen thực vật, công nghệ tế bào động vật, công nghệ vi sinh, công nghệ tách chiết các chất có hoạt tính sinh học, công nghệ biến đổi sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học xử lý môi trường.
+ Điều tra cơ bản về sinh thái, tài nguyên sinh vật và đánh giá tác động môi trường.
+ Ứng dụng, triển khai công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực có liên quan.
+ Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực có liên quan.
+ Quản lý cán bộ, tài chính, tài sản của Viện.
+ Đào tạo sau đại học trình độ Tiến sĩ, thạc sĩ

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn: 11

+ Phòng Công nghệ gen thực vật
+ Phòng Công nghệ tế bào thực vật
+ Phòng Công nghệ sinh học động vật
+ Phòng Vi sinh ứng dụng
+ Phòng Các chất có hoạt tính sinh học
+ Phòng Công nghệ biến đổi sinh học
+ Phòng Tài nguyên sinh vật
+ Phòng Công nghệ và quản lý môi trường
+ Phòng Sinh thái
+ Phòng Bảo tàng động thực vật
+ Phòng Thí nghiệm trọng điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ: 01
+ Phòng Quản lý tổng hợp

Đơn vị nghiên cứu triển khai: 01
+ Trung tâm ứng dụng, triển khai Khoa học công nghệ

 
Tổng số CBVC: 98 người
-   Số Biên chế: 62
-   Số Hợp đồng: 36
-   Giáo sư: 01
-   Phó Giáo sư: 06
-   Tiến sĩ khoa học: 01
-   Tiến sĩ: 27
-   Thạc sỹ: 34
-   Cử nhân: 30
-   Khác: 06
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

- Chủ trì thực hiện đề tài các cấp như đề tài cấp Nhà nước, đề tài Nghị định thư, đề tài cấp Viện HLKHCNVN và đề tài các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh.
- Thực hiện các hợp đồng với các Sở KHCN các tỉnh tại khu vực phía Nam.
- Ngoài nghiên cứu cơ bản, các hoạt động triển khai công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học vào thực tiễn cũng luôn được chú trọng và đã gặt hái được nhiều thành công trong thời gian gần đây. Hiện nay, Viện có khoảng trên 20 sản phẩm các loại đang được bán trên thị trường, trong đó khoảng 10 sản phẩm (các loại phân bón lá và thuốc kích thích ra hoa, đậu trái) đã được đưa vào danh mục cho phép chính thức lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các hoạt động trên theo 4 hướng nghiên cứu chính, thường xuyên của Viện:
+ Công nghệ tế bào và công nghệ gen thực vật
+ Công nghệ Sinh học động vật
+ Công nghệ biến đổi sinh học, các chất có hoạt tính sinh học, Công nghệ môi trường và vi sinh
+ Hướng sinh thái và tài nguyên sinh vật
- Hoạt động hợp tác quốc tế: Viện Sinh học Nhiệt đới có ký kết hợp tác với: Viện Hàn lâm khoa học Nga; Viện nghiên cứu động vật St. Petersburg; Viện Hàn lâm khoa học Ucraina; Vườn thực vật Kiev, Ucraina; PhamBiotech, Kiev, Ucraina; Vườn thực vật Praha; Graduate School of Horticulture; Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Việt Nam (IUCN); WWF; Đại học Tsukuba, Nhật bản; Đại học Chiba, Nhật Bản; Đại học Tokyo, Nhật Bản; Đại học Tottori, Nhật Bản; Algen Sustainable, Washington State, Mỹ; Quỹ McKnight, Mỹ; Viện Nghiên cứu khoa học Quốc gia Canada; Trung tâm Nước, Đất và Môi trường, Québec, Canada; Vườn Quốc gia Hoàng gia Ontario, Canada; Kunming Institute of Zoology (Chinese Academy of Science).

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: Nhân nhanh giống cây trồng bằng phương pháp vi nhân giống trong phòng thí nghiệm.
- Sinh học sinh sản động vật (cấy truyền phôi bò, thụ tinh nhân tạo bò, điều khiển sinh sản bằng hóc môn…)
- Điều tra, tư vấn về bảo tồn đa dạng sinh học; đánh giá tác động môi trường thông qua các chỉ thị sinh học và ứng dụng công nghệ sinh học mới vào xử lý môi trường.
- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về bảo vệ đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.
- Sản xuất thử nghiệm các chế phẩm vi sinh, sinh học phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng trọt và xử lý môi trường (BIO-I, BIO-II, BIO-F, BT…).

Phòng an toàn sinh học cấp 3 Phòng thí nghiệm
Tủ an toàn sinh học cấp 3 Hệ thống lên men quang dưỡng
Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba lần tứ cực UPLC-MS Hệ thống tinh sạch protein tốc độ cao

 

Website: www.itb.ac.vn