VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 
Trụ sở: 1A đường TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: PGS. TS. NCVC. Hoàng Thị Kim Dung
Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Phạm Cao Thanh Tùng
Viện Công nghệ hoá học được thành lập theo Quyết định số 90/KHCNQG-QĐ ngày 01/07/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
(Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Người ký: GS. Nguyễn Văn Hiệu
viencnhh2019
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1A đường TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38222263
Fax: 028.38293889
Email: vanthu@ict.vast.vn
Website: www.ict.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng:
PGS. TS. NCVC. Hoàng Thị Kim Dung
Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Phạm Cao Thanh Tùng
   
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch: PGS. TS. NCVCC.Đặng Chí Hiền
Thư ký: TS. Nguyễn Thành Danh
Ủy viên: GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc, PGS. TS. Hoàng Thị Kim Dung, PGS. TS. Mai Đình Trị, TS. Mai Thành Chí, TS. Nguyễn Hoàng Duy, TS. Đỗ Mạnh Huy, TS. Nguyễn Văn Khoa, TS. Phan Nhật Minh, TS. Nguyễn Tấn Phát, TS. Phạm Thị Thùy Phương, TS. Phan Thanh Thảo, TS. Nguyễn Trí, TS. Phạm Cao Thanh Tùng.

 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng:
Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khoa học khác theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Nghiên cứu ứng dụng, triển khai kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ, triển khai sản xuất và thiết kế, chế tạo, lắp đặt các công trình trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
 1. Phòng Hóa nông nghiệp
 2. Phòng Công nghệ Vô cơ
 3. Phòng Dầu khí - Xúc tác
 4. Phòng Hóa lý-Phân tích
 5. Phòng Công nghệ Hóa dược
 6. Phòng Công nghệ Hóa sinh
 7. Phòng Công nghệ môi trường
 8. Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học
 9. Phòng Quá trình và thiết bị CNHH
 10. Phòng Hóa Hữu cơ-Polymer
 11. Phòng Công nghệ các hợp chất thiên nhiên
 12. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
-
Phòng Quản lý tổng hợp
 

 

 
 
Tổng số CBVC: 50 người

- Số biên chế: 41
- Số hợp đồng: 09
- Phó giáo sư: 03
- Tiến sĩ: 18
- Thạc sĩ: 14
- Cử nhân: 16
- Khác: 02

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

Nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng triển khai, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế.

 
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

-Trong năm 2019, Viện Công nghệ Hóa học được giao chủ trì thực hiện nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp và ký kết nhiều hợp đồng kinh tế.
-Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, trong năm 2019, Viện đã công bố được 32 bài báo Quốc tế thuộc danh sách SCI-E, 01 bài thuộc tạp chí VAST1 của Viện Hàn lâm, 03 bài không thuộc danh sách SCIE nhưng có mã số ISSN, 15 bài báo trên tạp chí quốc gia, 01 bằng phát minh sáng chế đã chấp nhận cấp bằng.
- Viện Công nghệ Hóa học đã phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ.
- Viện Công nghệ Hóa học hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ hóa học và hóa sinh.

 

Website: www.ict.ac.vn