VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 
Trụ sở: 1A đường TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Hoàng Thị Kim Dung
Phó Viện trưởng: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Đại Hải
Viện Công nghệ hoá học được thành lập theo Quyết định số 90/KHCNQG-QĐ ngày 01/07/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
(Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Người ký: GS. Nguyễn Văn Hiệu
viencnhh2019
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1A đường TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38222263
Fax: 028.38293889
Email: vanthu@ict.vast.vn
Website: www.ict.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng:
PGS. TS. NCVCC. Hoàng Thị Kim Dung
Phó Viện trưởng: GS. TS. NCVCC. Nguyễn Đại Hải
   
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch HĐKH: PGS. TS. NCVCC.Đặng Chí Hiền

Phó Chủ tịch HĐKH: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Đại Hải

Thư ký: TS. Nguyễn Thành Danh

Ủy viên: GS.TSKH. NCVCC. Lưu Cẩm Lộc, PGS.TS. NCVCC. Hoàng Thị Kim Dung, TS. NCVC. Phan Nhật Minh, TS. NCVC. Nguyễn Văn Khoa    , TS. Nguyễn Tấn Phát, PGS.TS. NCVCC. Mai Đình Trị, TS. NCVC. Phạm Thị Thùy Phương, TS. NCVC. Nguyễn Trí, TS. NCVC. Phạm Cao Thanh Tùng, TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Duy

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, triển khai ứng dụng, sản xuất thử và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ hoá học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hóa dược, môi trường và các lĩnh vực khoa học khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản trong các lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hóa dược, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Nghiên cứu phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hoá dược, môi trường và các lĩnh vực liên quan.
+ Nghiên cứu ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hoá dược, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Tham gia với các ngành, các địa phương trong việc chuyển giao công nghệ xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật và các công trình trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hóa dược, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ, triển khai sản xuất và thiết kế, chế tạo, lắp đặt các công trình và thực hiện dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hóa dược, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Sản xuất thử theo quy định của pháp luật các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hóa dược, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hóa dược, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hoá dược, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
+ Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Công nghệ Vô cơ - Hóa lý và Phân tích.
- Phòng Công nghệ Hóa sinh - Hóa Nông nghiệp.
- Phòng Quá trình Thiết bị và Xúc tác.
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ.
- Phòng Công nghệ Hóa dược và Môi trường.
- Phòng Công nghệ Hữu cơ - Polymer.
- Phòng Công nghệ Phát triển Các chất có Hoạt tính sinh học.

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
-
Phòng Quản lý tổng hợp
 
 
Tổng số CBVC: 61 người

- Số biên chế: 40
- Số hợp đồng: 21
- Giáo sư: 01
- Phó giáo sư: 03
- Tiến sĩ: 21
- Thạc sĩ: 19
- Cử nhân: 20
- NCVCC: 04
- NCVC: 10

 

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

- Nghiên cứu khoa học công nghệ: Hàng năm, Viện thực hiện các đề tài/nhiệm vụ/ nhiệm vụ nghiên cứu KHCN các cấp thuộc các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Hóa  sinh, Hóa nông, Hóa dược, Môi trường, …  
- Ứng dụng triển khai: Hàng năm, Viện đã thực hiện hàng chục hợp đồng triển khai công nghệ với các công ty và địa phương trong các lĩnh vực lĩnh vực công nghệ hoá học, hóa sinh, hóa nông nghiệp, hóa dược, môi trường..
- Đào tạo: Đào tạo nghiên cứu sinh và  hướng dẫn học viên cao học và sinh viên đại học.
- Hợp tác: Hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thương mại sản phẩm với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Khen thưởng
    - Huân chương Lao động hạng Ba
    - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
    - Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN
Các giải thưởng
    - Best Innovation Award do The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award - Nhật Bản trao tặng (2021)
    - Công trình công bố khoa học xuất sắc nhất trong lĩnh vực Khoa học vật liệu do Viện Hàn lâm KHCNVN trao tặng (2022)
Nghiên cứu khoa học và triển khai
    - Viện thực hiện khoảng 20 đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu KHCN các cấp.
    - Công bố ≥ 50 bài báo/năm, trong đó ≥ 40 bài báo SCIE/năm.
    - Doanh số hoạt động ứng dụng KHCN khoảng 5 tỷ đồng/năm
    - Sở hữu trí tuệ 1-2 cái/năm

 

Website: www.ict.ac.vn