VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 
Trụ sở: 1A đường TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: PGS. TS. NCVC. Hoàng Thị Kim Dung
Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Phạm Cao Thanh Tùng
                                PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Đại Hải
Viện Công nghệ hoá học được thành lập theo Quyết định số 90/KHCNQG-QĐ ngày 01/07/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
(Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Người ký: GS. Nguyễn Văn Hiệu
viencnhh2019
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1A đường TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38222263
Fax: 028.38293889
Email: vanthu@ict.vast.vn
Website: www.ict.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng:
PGS. TS. NCVC. Hoàng Thị Kim Dung
Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Phạm Cao Thanh Tùng
  PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Đại Hải
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch: PGS. TS. NCVCC.Đặng Chí Hiền
Thư ký: TS. Nguyễn Thành Danh

Ủy viên: GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc, PGS. TS. Hoàng Thị Kim Dung, PGS. TS. Mai Đình Trị, TS. Mai Thành Chí, TS. Nguyễn Hoàng Duy, TS. Đỗ Mạnh Huy, TS. Nguyễn Văn Khoa, TS. Phan Nhật Minh, TS. Nguyễn Tấn Phát, TS. Phạm Thị Thùy Phương, TS. Phan Thanh Thảo, TS. Nguyễn Trí, TS. Phạm Cao Thanh Tùng.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khoa học khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Nghiên cứu ứng dụng, triển khai kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ, triển khai sản xuất và thiết kế, chế tạo, lắp đặt các công trình trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
1. Phòng Hóa nông nghiệp
2. Phòng Công nghệ Vô cơ
3. Phòng Dầu khí - Xúc tác
4. Phòng Hóa lý-Phân tích
5. Phòng Công nghệ Hóa dược
6. Phòng Công nghệ Hóa sinh
7. Phòng Công nghệ môi trường
8. Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học
9.  Phòng Quá trình và thiết bị CNHH
10. Phòng Hóa Hữu cơ-Polymer
11. Phòng Công nghệ các hợp chất thiên nhiên
12. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
-
Phòng Quản lý tổng hợp
 
 
Tổng số CBVC: 55 người

- Số biên chế: 41
- Số hợp đồng: 14
- Phó giáo sư: 03
- Tiến sĩ: 16
- Thạc sĩ: 16
- Cử nhân: 22
- Khác: 1

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

Nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng triển khai, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Số đề tài KHCN, kinh phí được giao:
+ 06 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển  Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)
+ 02 đề tài độc lập trẻ, 02 dự án SXTN và 03 đề tài thuộc 7 hướng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
+ 3 đề tài với Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
+ 01 đề tài thuộc chương trình vườn ươm trẻ-Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.
+ 01 đề tài do quỹ Kurita Water and Environment Foundation (KWEF) tài trợ
- Kinh phí hoạt động triển khai: 6,0 tỷ đồng
- Thông tin xuất bản
+ Số lượng bài báo quốc tế: 52 bài (9 bài báo SCI, 38 bài báo SCI-E, 04 bài báo trên tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST1 và 01 bài quốc tế có mã ISSN)
+ Số bài báo trong nước: 11 bài (02 bài báo trên tạp chí VAST2, 09 bài báo trên tạp chí quốc gia có mã ISSN)
- Sở hữu trí tuệ: 02 sáng chế
- Giải đặc biệt của chương trình “Đổi mới sáng tạo Châu Á (The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award”.

 

Website: www.ict.ac.vn