VIỆN TOÁN HỌC

 
Trụ sở: Nhà A5 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Quyền Viện trưởng: PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đoàn Trung Cường          

Quyết định thành lập theo Số Quyết định: 25/CP ngày 05/02/1969
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng
images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A5, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 37563474
Fax: 024 3756 4303
Email: vientoan@math.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Quyền Viện trưởng: PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn
Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đoàn Trung Cường
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Ban Thường trực:
- Chủ tịch: GS. TSKH. Đinh Nho Hào 
- Phó Chủ tịch: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp 
- Thư ký: PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương. 
Các ủy viên: 
PGS. TSKH. Tạ Thị Hoài An, GS. TSKH. Nguyễn Đình Công, PGS. TS. Đoàn Trung Cường, GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường, GS. TSKH. Phùng Hồ Hải, GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa, PGS. TS. Vũ Thế Khôi, GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát, GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú, PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn, GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, GS. TS. Nguyễn Quốc Thắng, GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí, GS. TSKH. Ngô Việt Trung, GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng: nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ chính:
- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng và trung tâm:
Phòng Cơ sở Toán học của Tin học
Phòng Đại số
Phòng Giải tích số và Tính toán khoa học
Phòng Giải tích Toán học
Phòng Hình học và Tôpô
Phòng Lý thuyết số
Phòng Phương trình vi phân
Phòng Tối ưu và Điều khiển
Phòng Xác suất và Thống kê Toán học
Phòng Quản lý tổng hợp
Trung tâm Đào tạo sau đại học
Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
 
- Tổng số: 73
- Số viên chức: 65
- Số hợp đồng: 8
- Số Giáo sư: 10
- Số Phó giáo sư: 9
- Tiến sĩ khoa học: 12
- Tiến sĩ: 35
- Thạc sĩ: 6
- Cử nhân: 12
- Khác: 4
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ 
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Triển khai đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực toán học;
- Triển khai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động theo các quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Quản lý về tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
* Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các cán bộ của Viện đã công bố trên 3.400 công trình nghiên cứu, đại đa số trên các tạp chí quốc tế, và là tác giả 41 sách chuyên khảo và giáo trình, trong đó có 15 sách chuyên khảo đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín như Springer, Kluwer Academic, World Scientific. Đã có 7 luận án tiến sĩ khoa học, 180 luận án tiến sĩ bảo vệ thành công và hơn 600 thạc sĩ được đào tạo tại Viện. 
* Viện Toán học xuất bản tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (AMV) từ năm 1976. Đây là một trong các tạp chí khoa học đầu tiên của đất nước, đến năm 2020 tạp chí đã xuất bản 45 tập với 121 số. Các cán bộ Viện cũng đóng vai trò quyết định trong việc xuất bản tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (VJM), số đầu tiên ra năm 1973. Từ năm 2015 cả AMV và VJM được thống kê trong cơ sở dữ liệu ESCI (nguồn tạp chí để bổ sung cho cơ sở dữ liệu ISI-WoS), đây là hai tạp chí đầu tiên của Việt Nam được thống kê trong danh sách này. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ của Viện đã hoặc đang là thành viên các ban biên tập của các tạp chí toán học quốc tế có uy tín trong danh mục ISI-WoS: GS. Hoàng Xuân Phú (5 tạp chí), GS. Đinh Nho Hào (4 tạp chí), GS. Nguyễn Đông Yên (7 tạp chí)… 
* Cán bộ của Viện tham gia và đóng vai trò chủ chốt trong nhiều tổ chức cũng như hoạt động của cộng đồng toán học trong nước và quốc tế. Từ 2013 đến nay, Viện đã ký kết và đang triển khai 12 thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các trung tâm, cơ sở thuộc các trường đại học có uy tín trên thế giới. Đã có nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới đến trao đổi khoa học, giảng bài tại Viện như các chủ nhân giải Fields, giải thưởng Abel: W. Werner, C. Villani, E. Zelmanov, S. Mori, E. Szemeredi; các chủ tịch Liên đoàn Toán học quốc tế: J. Ball, I. Daubechies, L. Lovasz, S. Mori; các tổng thư ký Liên đoàn Toán học quốc tế: M. Grötschel, H. Holden.
* Cán bộ của Viện được nhận một số giải thưởng quốc tế uy tín: Giải thưởng Ramanujan (Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế Abdus Salam ICTP, được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ và Quỹ Abel của Viện Hàn lâm Khoa học và Nhân văn Na Uy với sự cộng tác của Liên đoàn Toán học quốc tế IMU), Giải thưởng Carathéodory (Hội Tối ưu Toàn cục quốc tế), Giải thưởng Von Kaven-Ehren (Đức), Giải thưởng Thinkers in Residence (Australia). Ba cán bộ của Viện được trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự của các trường đại học uy tín trên thế giới. Sáu cán bộ được bầu làm viện sĩ các viện hàn lâm khoa học có uy tín trên thế giới và hai cán bộ được bầu làm thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS). Cán bộ Viện Toán học đã được nhà nước trao tặng ba giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Kỹ thuật, một giải thưởng Tạ Quang Bửu và một giải thưởng Tạ Quang Bửu cho nhà nghiên cứu trẻ. Năm 1994, Viện Toán học được Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) công nhận là một trong mười trung tâm nghiên cứu xuất sắc tại các nước đang phát triển. 
Với các thành tích đạt được, Viện Toán học đã được Nhà nước tặng thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1991).
- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2000).
- Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2010).
THÔNG TIN KHÁC                                                                                                                                                                                                 
Năm 2018, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học do UNESCO bảo trợ được thành lập theo thoả thuận giữa Chính phủ và Tổ chức UNESCO, Liên Hiệp Quốc. Trong cùng năm, Quỹ Simons (quỹ tư nhân có uy tín trên thế giới, tài trợ các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cơ bản) đã quyết định tài trợ kinh phí cho Viện Toán học trong 3 năm để tổ chức các hoạt động khoa học.