VIỆN TOÁN HỌC

 
Trụ sở: Nhà A5, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Viện trưởng: GS. TSKH. NCVCC. Đoàn Thái Sơn

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đoàn Trung Cường          

Quyết định thành lập theo Số Quyết định: 25/CP ngày 05/02/1969
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng
images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A5, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 37563474
Fax: 024 3756 4303
Email: vientoan@math.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS. TSKH. NCVCC. Đoàn Thái Sơn
Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đoàn Trung Cường
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Ban Thường trực:
- Chủ tịch: GS. TSKH. Đinh Nho Hào 
- Phó Chủ tịch: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp 
- Thư ký: PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương. 
Các ủy viên: 
GS.TSKH. Tạ Thị Hoài An, GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, PGS.TS. Đoàn Trung Cường, GS.TSKH. Phùng Hồ Hải, GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, TS. Phạm Việt Hùng, PGS.TS. Vũ Thế Khôi, TS. Bùi Trọng Kiên, GS.TSKH. Hoàng Xuân Phú, GS.TSKH. Đoàn Thái Sơn, GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, GS.TS. Nguyễn Quốc Thắng, GS.TSKH. Nguyễn Minh Trí, GS.TSKH. Ngô Việt Trung.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng: nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ :
- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn:
Phòng Cơ sở Toán học của Tin học
Phòng Đại số
Phòng Giải tích số và Tính toán khoa học
Phòng Giải tích Toán học
Phòng Hình học và Tôpô
Phòng Lý thuyết số
Phòng Phương trình vi phân
Phòng Tối ưu và Điều khiển
Phòng Xác suất và Thống kê Toán học
Trung tâm Đào tạo sau đại học
Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế
Đơn vị quản lý nghiệp vụ: Phòng Quản lý tổng hợp
 
- Tổng số: 67
- Số biên chế: 62
- Số hợp đồng: 5
- Số Giáo sư: 11
- Số Phó giáo sư: 9
- Tiến sĩ khoa học: 11
- Tiến sĩ: 38
- Thạc sĩ: 6
- Cử nhân: 8
- Khác: 4
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ 
- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Tuyên truyền, quảng bá toán học và ứng dụng toán học trong cộng đồng và xã hội.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
- Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các cán bộ của Viện đã công bố trên 3.500 công trình nghiên cứu, đại đa số trên các tạp chí quốc tế; là tác giả 42 sách chuyên khảo và giáo trình, trong đó có 16 sách chuyên khảo đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín như Springer, Kluwer Academic, World Scientific; hướng dẫn bảo vệ thành công 7 luận án tiến sĩ khoa học, hơn 180 luận án tiến sĩ và hơn 600 thạc sĩ được đào tạo tại Viện. Viện Toán học xuất bản tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (AMV) từ năm 1976. Đây là một trong các tạp chí khoa học đầu tiên của đất nước, đến nay đã có hơn 400 công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí. Các cán bộ Viện cũng đóng vai trò quyết định trong việc xuất bản tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (VJM), số đầu tiên ra năm 1973. Từ năm 2015 cả AMV và VJM được thống kê trong cơ sở dữ liệu ESCI (nguồn tạp chí để bổ sung cho cơ sở dữ liệu ISI-WoS). Đây là hai tạp chí đầu tiên của Việt Nam được thống kê trong danh sách này.
- Nhiều cán bộ của Viện đã hoặc đang là thành viên các ban biên tập của các tạp chí toán học quốc tế có uy tín trong danh mục ISI-WoS: GS. Hoàng Xuân Phú (5 tạp chí), GS. Đinh Nho Hào (4 tạp chí), GS. Nguyễn Đông Yên (7 tạp chí)… Cán bộ của Viện tham gia và đóng vai trò chủ chốt trong các tổ chức cũng như hoạt động của cộng đồng toán học trong nước và quốc tế. Từ 2013 đến nay, Viện đã ký và đang triển khai 13 thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các trung tâm, cơ sở thuộc các trường đại học có uy tín trên thế giới. Đã có nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới đến trao đổi khoa học, giảng bài tại Viện như: các chủ nhân giải Fields, giải thưởng Abel: W. Werner, C. Villani, E. Zelmanov, S. Mori, E. Szemeredi; các Chủ tịch Liên đoàn Toán học thế giới: J. Ball, I. Daubechies, L. Lovasz, S. Mori; các tổng thư ký Liên đoàn Toán học thế giới: M. Grötschel, H. Holden.
- Cán bộ của Viện được nhận một số giải thưởng quốc tế uy tín: Giải thưởng Ramanujan (được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ và Quỹ Abel của Viện Hàn lâm Khoa học và Nhân văn Na Uy với sự cộng tác của Liên đoàn Toán học quốc tế IMU), Giải thưởng Carathéodory (Hội Tối ưu Toàn cục quốc tế), Giải thưởng Von Kaven-Ehren Prize (Đức),…. Ba cán bộ được trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự của các trường đại học uy tín trên thế giới. Sáu cán bộ được bầu làm viện sĩ các Viện Hàn lâm khoa học có uy tín trên thế giới; Hai cán bộ được bầu làm thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ ba. Ba Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Kỹ thuật; Hai cán bộ được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu và một cán bộ được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu cho nhà nghiên cứu trẻ. Năm 1994 Viện Toán học đã được Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) công nhận là một trong mười trung tâm nghiên cứu xuất sắc tại các nước đang phát triển. Với các thành tích đạt được, Viện Toán học đã được Nhà nước tặng thưởng:
+ Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1991).
+ Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2000).
+ Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2010).