VIỆN CƠ HỌC

 
Trụ sở: Số 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Viện trưởng: TS. NCVC. Trần Thanh Hải
Phó Viện trưởng: GS. TS. NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
                             PGS. TS. NCVCC. Lã Đức Việt
Viện Cơ học được thành lập theo Quyết định số 147/CP ngày 10/4/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ)
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
 
Viencohoc1
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38325541
Fax: 024. 37622039
Website: https://imech.ac.vn/
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng:
TS. NCVC. Trần Thanh Hải
Phó Viện trưởng: GS. TS. NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
PGS. TS. NCVCC. Lã Đức Việt
   
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 17 thành viên)

Chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Đình Kiêm

Phó Chủ tịch HĐKH
PGS. TS.  Nguyễn Thế Đức
TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Thư ký HĐKH: ThS. NCVC. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ủy viên: 15 người

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
  • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và hiện đại của cơ học trong lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của Nhà nước;
  • Nghiên cứu tạo ra một số công nghệ mới trong lĩnh vực cơ học phục vụ các ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn của đất nước;
  • Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ học vào thực tiễn Việt Nam;
  • Thực hiện trao đổi khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và tham gia đào tạo các chuyên gia lành nghề cán bộ nghiên cứu trình độ cao trong lĩnh vực cơ học.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

a) Các phòng chuyên môn:

1. Phòng Cơ học Công trình;
2. Phòng Cơ học Vật liệu và Kết cấu;
3. Phòng Giám sát kết cấu và Công nghệ kiểm soát Rung và Ổn;
4. Phòng Chẩn đoán kỹ thuật;
5. Phòng Cơ điện tử và Tự động hóa;
6. Phòng Thuỷ khí Công nghiệp và Môi trường;
7. Phòng Thuỷ động lực và Giảm nhẹ thiên tai trong Lưu vực;  
8. Phòng Cơ học và Môi trường Biển.

b) Các đơn vị quản lý nghiệp vụ: Phòng Quản lý tổng hợp

c) Các đơn vị trực thuộc: Công ty phát triển Công nghệ (IMTECH).

d) Đơn vị phối hợp:

Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa - Trường ĐH Công nghệ.

Khoa Cơ học và Tự động hóa - Học viện KHCN.

 
Tổng số: 84 người
- Số biên chế: 79
- Số hợp đồng: 10
- Giáo sư: 04
- Phó Giáo sư: 02
- Tiến sỹ khoa học: 02 
- Tiến sỹ: 24
- Thạc sỹ: 36
- Cử nhân: 17 
- Khác: 0
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
  • Thực hiện các đề tài thuộc các chương trình Nhà nước và cấp bộ trong các lĩnh vực Cơ học Thủy khí, Cơ học Công trình, Cơ điện tử, Cơ học Biển;
  • Thực hiện các đề tài của ngành cơ học thuộc Chương trình Nhà nước Nghiên cứu cơ bản (Nafosted);
  • Nghiên cứu và phát triển biện pháp đánh giá và đảm bảo chất lượng công trình biển, công trình dân sự và quốc phòng; phát triển công nghệ tính toán trong khai thác tăng cường dầu khí; Dự báo lũ lụt; Điều khiển và tự động hoá;
  • Thực hiện các hợp đồng triển khai ứng dụng, dịch vụ KHKT với các Bộ, Sở, ngành và các cơ quan khác;
  • Đào tạo TS và ThS chuyên ngành Cơ học và Cơ học kỹ thuật. Kết hợp với Đại học Công nghệ đào tạo kỹ sư và thạc sĩ Cơ kỹ thuật. Điều hành Khoa Cơ học và Tự động hóa của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

01 Giải thưởng Tạ Quang Bửu của PGS. TSKH Phạm Đức Chính về Bài báo: Pham D.C., Consistent limited kinematic hardening plasticity theory and path-independent shake-down theorems. International Journal of Mechanical Sciences 130, 11-18 (2017) (Ngày cấp 2/5/2019, đơn vị cấp: Bộ Khoa học và Công nghệ; Số bằng: 1039/QĐ-BKHCN; người ký giải thưởng: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh)

- Số lượng bài báo đăng trên tạp chí quốc gia và quốc tế (từ năm 2019 đến nay):

   + Bài báo quốc tế: 98 bài báo ISI và 18 bài báo quốc tế có chỉ số ISSN.
  + Bài báo trong nước: Bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2: 46 bài; Bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia khác và hội nghị: 89 bài.

- Văn bằng sở hữu trí tuệ: 07. Trong đó: 06 bằng độc quyền sáng chế và 01 bằng độc quyền GPHI.

- Số lượng sách đã xuất bản (từ năm 2019 đến nay): 09.

- Số đề tài khoa học công nghệ (thực hiện từ năm 2019 đến nay):

+ Đề tài thuộc Chương trình KC: 01 đề tài. Kinh phí: 8,162 tỷ đồng 
+ Đề tài NCCB do Quỹ Nafosted tài trợ: 10 đề tài. Kinh phí: 10,24 tỷ đồng 
+ Đề tài Bộ Tài nguyên Môi trường: 01 đề tài. Kinh phí: 2,835 tỷ đồng 
+ Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 65 đề tài. Kinh phí: 
19,072 tỷ đồng. 
+ Đề tài thuộc Sự nghiệp Bảo vệ môi trường: 01 đề tài thực hiện từ năm 2019 đến 2022. 
Kinh phí: 6,8 tỷ đồng. 
+ Đề tài cấp cơ sở: 71 đề tài. Kinh phí: 3,24 tỷ đồng. 
+ Đề tài cơ sở dành cho cán bộ trẻ: 31 đề tài. Kinh phí: 0,655 tỷ đồng. 

 

- Số hợp đồng dịch vụ (từ năm 2019 đến nay): 20 hợp đồng. Kinh phí: 15,31 tỷ đồng

- Số NCS, học viên cao học đang đào tạo tại đơn vị: 17 NCS, 02 HV cao học. Số NCS, cao học là cán bộ của đơn vị đang đào tạo nước ngoài: 01