Chi tiết văn bản:

 Kế hoạch Tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng