Chi tiết văn bản:

 Quyết định ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam