Chi tiết văn bản:

 Quyết định ban hành Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam