Chi tiết văn bản:

 Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ