Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đại Lâm, Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học).