Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Viện trưởng Viện Vật lý