Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiêm lại ông Đinh Văn Trung, Viện trưởng Viện Vật lý kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Vật lý