Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.