Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Đồng, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường từ ngày 01/01/2024.