Văn bản pháp quy

Từ khóa
Hình thức văn bản
Người ký
Lĩnh vực
Sắp xếp theo

STT
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Lĩnh vực
1
166/QĐ-TTg
28-02-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Lĩnh vực khác
2
20/QĐ-BNV
12-01-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Hành chính - Văn phòng
3
50/BTTTT-CĐSQG
09-01-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
4
22/2023/TT-BTTTT
31-12-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
5
6410/BTTTT-CATTT
29-12-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
6
2568/QĐ-BTTTT
29-12-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Hành chính - Văn phòng
7
1690/QĐ-TTg
26-12-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
8
1580/QĐ-BTTTT
21-08-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
9
1080/QĐ-BTTT
21-06-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về Tải về Tải về
Chuyển đổi số
10
74/TB-VPCP
14-03-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Lĩnh vực khác
( Tổng số: 139 văn bản)