Chi tiết văn bản:

 (PBPL)-Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3