Chi tiết văn bản:

 Bà Phan Thị Hà Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế đào tạo và Nghiên cứu toán học giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế