Chi tiết văn bản:

 Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 và 47 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN