Chi tiết văn bản:

 Kế hoạch công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam