Chi tiết văn bản:

 Hướng dẫn Thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam