Xu thế phát triển, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, robot và vật lý

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyển giao công nghệ, cùng với nhu cầu sở hữu các công nghệ hiện đại của doanh nghiệp tăng, đòi hỏi các nhà khoa học phải định hướng các nghiên cứu của mình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ...

Hội thảo Thúc đẩy đăng ký sáng chế từ kết quả nghiên cứu

Liên tiếp trong các ngày 21 và 23 tháng 10 năm 2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy đăng ký sáng chế từ kết quả nghiên cứu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm tập huấn là cơ sở mới của Viện Công nghệ Hóa học,...

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021

Ngày 9/1/2021, tại Khu Công nghệ cao Láng – Hòa Lạc, Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 (Vietnam International Innovation Expo 2021 - VIIE 2021) đã được khai mạc cùng với sự kiện khởi công dự án xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Đây là Triển lãm quốc tế đầu...

Hội thảo Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp

Ngày 6 tháng 11 năm 2020, tại Thái Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Chương trình Aus4Innovations của Chính phủ Úc đã tổ chức Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển nông...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU