TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Nghiên cứu mới về tác động cộng hưởng do gia tăng ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và biến đổi khí hậu đến năng suất sơ cấp ở vùng biển ven bờ Cát Bà - Hạ Long

Gần đây, các nhà khoa học Viện Tài nguyên và Môi trường biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã đánh giá, dự báo thành công những tác động do sự gia tăng nguồn ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và đề xuất các giải pháp hạn chế, giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động...

Giải pháp bền vững để chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu – Chất xúc tác mới chuyển đổi CO2 thành khí tự nhiên một cách hiệu quả

Một nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học công nghệ Daegu Gyeongbuk Hàn Quốc (DGIST) đã phát triển một chất quang xúc tác tiên tiến có thể chuyển đổi CO2 thành khí mê-tan một cách hiệu quả, có khả năng mang lại giải pháp bền vững để chống lại sự nóng lên toàn cầu.

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ: Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 06 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 12/7/2024, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Họp báo thông tin về Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 06 tháng đầu năm 2024 do PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng ngày 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU