TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao nhà tình nghĩa tại Quảng Trị

Ngày 23/11, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Công đoàn các đơn vị trong Khối Thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình thuộc diện chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh...

Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chủ đề: “Điều tra và xử lý sự cố an toàn thông tin qua lỗ hổng ứng dụng”

Thực hiện Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng; Quyết định số 360/QĐ-VHL ngày 18/3/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kế hoạch phát triển Chính phủ...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU