TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Xây dựng quy trình công nghệ và bào chế thành công sản phẩm viên nén (bao phim) Lan Kim Tuyến và viên nén (bao phim) Sâm Đá hỗ trợ sức khoẻ cho bệnh nhân ung thư

Đề tài “Nghiên cứu xác định thành phần các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus) và cây Sâm Đá (Curcuma singularis) để tạo ra các sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ cho bệnh nhân ung thư” mã số: UDNGDP.02/20-21 do TS. Lê Thành Long - Viện Sinh học nhiệt đới làm chủ...

Ghi nhận mới nhiều loài ong mật ít dẫn liệu tại khu vực Tây Bắc

Gần đây các nhà khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát hiện 18 loài ong mật ít dẫn liệu thuộc 13 giống của 04 họ trong một nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên danh sách thành phần các loài ong mật ít dẫn liệu ở một số tỉnh Tây Bắc được đưa...

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

Hưởng ứng các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động tới các công đoàn trực thuộc triển khai một số hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 như sau:

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Ngày 31/01/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-VHL ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU