08/10/2010

Thực hiện Công văn số 1693/BCA-H41 ngày 30/7/2010 của Bộ Công an về việc phối hợp triển khai tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 169/2007/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực KHCN phục vụ công...

08/10/2010

Ngày 7/10/2010, Lễ khai giảng khoá đầu tiên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trường Đại học công lập quốc tế theo mô hình đại học xuất sắc đầu tiên tại Hà Nội đã được trang...

05/10/2010

Ngày 1/10/2010, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1196/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm TS. NCVC. Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Địa...

05/10/2010

Ngày1/10/2010, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1197/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm TS. NCVC. Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Phó Viện trưởng...

04/10/2010

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với Tây Nguyên là: “Xây dựng Tây Nguyên thành một địa bàn vững chắc về an ninh - quốc phòng và vùng trọng điểm kinh tế của cả nước”, chú trọng tăng...