04/11/2010

Trong không khí vui mừng của những ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 35 năm thành lập Viện KHCNVN, Viện Kỹ thuật nhiệt đới vui mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển.

04/11/2010

Ngày 25/10/2010, Viện KHCNVN đã tổ chức thành công "Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KHCNVN". Mục tiêu của Hội nghị là nhằm giới thiệu một số thành tựu và kết quả nghiên cứu nổi bật...

01/11/2010

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KHCNVN, trong hai ngày 25 - 26/10/2010 tại tiền sảnh nhà A1 và A2 Viện KHCNVN đã diễn ra Triển lãm Giới thiệu các sản phẩm và kết quả...

29/10/2010

Ngày 14/10/2010, Hội thảo đánh giá nhu cầu sử dụng thông tin và kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin giai đoạn 2011 – 2015 ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện KHCNVN) đã được tổ...

27/10/2010

Trong không khí vui tươi phấn khởi mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (1930 – 2010) và hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện KHCNVN, dưới sự nhất trí của Đảng...