25/03/2011

Trận động đất và sóng thần xảy ra vào ngày 11/3/2011 được đánh giá là thảm hoạ lớn nhất đối với đất nước Nhật Bản từ sau Thế chiến thứ II. Những hình ảnh về động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt...

25/03/2011

Ngày 17/3/2011, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đăng cai tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” Khối các cơ quan Trung Ương lần thứ nhất, năm 2011.

24/03/2011

Ngày 3/3/2011, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ do ông Jean Claude Marcourt, Phó Chủ tịch các Chính phủ vùng Wallonie và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, Bộ...

21/03/2011

Ngày 16/3/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 136/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm ông Phạm Minh Tiến, Phó...

21/03/2011

Ngày 16/3/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 133/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn...