17/02/2012

Sáng ngày 14/02/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố các công trình và cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010. Lễ trao Giải...

10/02/2012

Ngày 30/12/2011, Bộ Nội vụ đã ra các Quyết định bổ nhiệm 33 nhà khoa học của Viện KHCNVN vào ngạch nghiên cứu viên cao cấp. Đây là ngạch bậc cao nhất đối với viên chức nghiên cứu khoa học.

09/02/2012

Ngày 03/11/2011, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ra Quyết định số 117/2011/QĐ-HĐCDGSNN...

08/02/2012

Chiều ngày 03/02/2012 Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế và Xã hội vùng Tây Nguyên (Chương trình Tây Nguyên 3) đã tổ chức Họp tổng kết các hoạt động của...

08/02/2012

Trong không khí cả nước vui đón xuân Nhâm Thìn, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ...