09/08/2012

Ngày 03/8/2012, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1024/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Vật lý địa...

09/08/2012

Ngày 03/08/2012, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1026/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm ông Bùi Trọng Tuyên giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý vệ tinh...

09/08/2012

Ngày 03/08/2012, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm ông Phùng Hồ Hải và bổ nhiệm lại ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Phó...

04/08/2012

Trong hai ngày 25-26/7/2012, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo bàn tròn về Đổi mới sáng tạo với Đoàn đại biểu Liên minh Nghiên cứu toàn cầu (Global Research Alliance-GRA)....

04/08/2012

Sáng ngày 23/7/2012, Viện Hóa học trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012. Tham dự Hội nghị có...