16/08/2012

Trong hai ngày 9-10/08/2012, được sự thống nhất của Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Viện KHCNVN đã tổ chức và giao cho Trạm Y tế khám sức khỏe cho tập thể cán bộ, công chức,...

16/08/2012

Trong không khí cả nước đang khẩn trương bước vào năm học mới 2012-2013, ngày 10/08/2012, Công đoàn Viện KHCNVN tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho các cháu học sinh là con em cán bộ trong Viện...

15/08/2012

Thực hiện chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 04/8/2012, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Viện Khoa học...

10/08/2012

Trong chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ 26/7-30/7/2012, sáng ngày 30/7/2012, đoàn cán bộ khoa học Viện KHCNVN do GS. Châu Văn Minh,...

09/08/2012

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, Đoàn Thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt...