10/09/2012

Ngày 06/01/2010, Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Viện KHCNVN đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược xây dựng khu nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. Nhằm tổng kết, đánh giá các kết...

06/09/2012

Từ ngày 20/08 đến ngày 24/08, tại Hội trường Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực...

06/09/2012

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm đưa Việt Nam trở thành...

30/08/2012

Trong 3 ngày từ 22 đến 24/8, thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Đảng ủy Viện, triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 (khóa XI), Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức...

16/08/2012

Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) là cơ quan Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có nhiệm vụ thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không như tổ chức các chuyến bay...