19/07/2024

Chiều ngày 12/7/2024, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Họp báo thông tin về Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 06 tháng đầu năm 2024 do PGS.TS....

11/07/2024

Sáng ngày 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới;...

04/07/2024

Ngày 28/6/2024, tại Hà Nội, Học viện Khoa học và Công nghệ (Học viện) đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2024 và Lễ trao học bổng Novatech 2024. Tới dự buổi Lễ có GS.TS....

04/07/2024

Ngày 28/6/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-VHL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

04/07/2024

Căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 04 lãnh đạo đơn vị trực thuộc có hiệu lực...