30/07/2021

Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng thuộc nhóm cao nhất trên thế giới, được đánh giá là nơi có đủ điều kiện quan trọng để phát triển ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều năm nền nông nghiệp nước...

26/07/2021

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một căn bệnh hiếm gặp là bất kỳ căn bệnh hoặc tình trạng nào xuất hiện ít hơn 6,5-10 trong 10.000 người. Khoảng 3,5-5,9% dân số thế giới (khoảng 300 triệu người)...

21/07/2021

Công nghệ nano ứng dụng trong lĩnh vực sinh học và y học đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới cũng như Việt Nam. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công...

20/07/2021

Nữ nhà khoa học trẻ, TS. Nguyễn Kim Anh, thuộc Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cộng sự mới đây được Tạp chí Tiến bộ trong khoa học Trái đất và Hành tinh (PEPS) thuộc...

19/07/2021

Trong thời đại hiện nay, sứ mệnh của KH&CN và đổi mới sáng tạo đã được khẳng định mạnh mẽ trong 6 nhiệm vụ và 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra để đưa đất nước...

19/07/2021

Bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản đại diện cho vùng biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 trên phạm vi vùng biển từ Móng Cái đến mũi Hải Vân và các...

16/07/2021

Dự án thành phần “Xây dựng bộ mẫu Thổ nhưỡng Đông Bắc, Việt Nam”, mã số BSTMV.30/19-22, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt ngày 08/04/2021.

16/07/2021

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển miền Nam Việt Nam” mã số BSTMV.22/15-19 thuộc Dự án cấp Quốc gia: “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” đã được Hội...

07/07/2021

Sau gần 1 tháng hành trình khảo sát và nghiên cứu khoa học trên biển, tàu nghiên cứu biển “Viện sĩ Oparin” đã cập cảng Hải Phòng ngày 31/5/2021, kết thúc chuyến khảo sát nghiên cứu chung lần thứ 7...

07/07/2021

Ngày 26/06/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước họp đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng các mô hình chiếu sáng điều khiển quang...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU