19/01/2021

Ngày 01/12/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài“Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên...

13/01/2021

Ngày 08/01/2021, đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông", mã số TN17/T06, thuộc...

13/01/2021

Tháng 4 năm 2020, Vietnam Journal of Earth Sciences đã trở thành tạp chí thứ tư của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) có tên trong danh sách Emerging Sources Citation Index...

25/12/2020

Chiều 23/12, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam đã công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện Khoa học và Công...

23/12/2020

Cây mật nhân (bá bệnh, bách bệnh) có tên khoa học là Eurycoma longifolia Jack, họ Thanh thất (Simaroubaceae) là một loại thảo dược truyền thống được sử dụng phổ biến và cũng là một trong những loại...

21/12/2020

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Vietnam Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học) được thư chấp nhận của Content Selection & Advisory Board (CSAB) đưa vào danh mục các tạp chí của Scopus, trở thành tạp chí...

18/12/2020

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất luôn là vấn đề khiến nhà khoa học trăn trở. Để phần nào tháo gỡ những vướng mắc trong việc đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất,...

15/12/2020

Ngày 17/11/2020, Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội thảo Nghiệm thu các mô hình là sản phẩm của đề tài...

15/12/2020

Các nhà khoa học Viện Tài nguyên và Môi trường biển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng phân tử (Bảo tàng Quốc gia về Tự nhiên và Khoa học, Nhật Bản)...

15/12/2020

Ngày 02/12/2020, trong khuôn khổ Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) do...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU