10/05/2023

Mới đây Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được Tổ chức sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) lựa chọn phỏng vấn để chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong quản trị tài sản trí tuệ và đưa các...

27/04/2023

Mặc dù hiện nay trên thế giới bắt đầu phát triển những thiết bị tự hành gắn camera có thể leo dây cáp để truyền tín hiệu hình ảnh về trung tâm quan sát. Tuy nhiên, các thiết bị này chủ yếu quan sát...

27/04/2023

Bằng độc quyền sáng chế số 34971 “Vật liệu từ cứng chứa đất hiếm có lực kháng từ cao và phương pháp chế tạo vật liệu này” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho GS.TS. Nguyễn Huy Dân và các cộng sự...

27/04/2023

"Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Dứa dại (Pandanus) ở Việt Nam” (QTBG01.03/20-21) là nhiệm vụ được triển khai bởi TS. Vũ Đức Nam và nhóm nghiên cứu...

26/04/2023

Các nhà khoa học của Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Viện nghiên cứu môi trường...

21/04/2023

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích (GPHI) số 3081 “Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật nội sinh chức năng dùng cho cây cà phê và chế phẩm được sản xuất bằng phương pháp này” đã được Cục sở hữu...

20/04/2023

Sốt xuất huyết là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue (một loại virus thuộc chi Flavivirus, họ Flaviviridae) gây ra. Vật truyền bệnh trung gian là muỗi vằn Aedes aegypti. Ở Việt...

17/04/2023

Sau nhiều năm nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật chức năng bản địa vào canh tác cây hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phát triển công...

17/04/2023

Ngày 12/4/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ IV “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và...

06/04/2023

Các nhà nghiên cứu tại Broad Institute của Đại học Havard và Học viện MIT và Viện Nghiên cứu Não McGovern tại MIT đã khai thác một hệ thống tự nhiên của vi khuẩn để phát triển thành công một phương...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU