TIN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Phương pháp sản xuất vật liệu nano oxit perovskit có từ tính dùng để hấp phụ arsen từ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm và vật liệu thu được bằng phương pháp này

Với mục đích chế tạo tổ hợp vật liệu nano có khả năng hấp phụ arsen với dung lượng cao, có thể được sử dụng trực tiếp để hấp phụ arsen hiệu quả, và tạo ra sản phẩm đồng đều, kích thước nano với giá thành thấp,"Phương pháp sản xuất vật liệu nano oxit perovskit LaMn0,7Fe0,3O3 có từ tính dùng để hấp...

Phát triển công nghệ Robot ứng dụng trong dây chuyền sản xuất phân bón vi sinh

Mới đây nhóm các nhà khoa học dẫn đầu TS. Đỗ Trần Thắng thuộc Viện Cơ học đã thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển công nghệ Robot sử dụng trong dây chuyền sản xuất phân bón vi sinh phục vụ nông nghiệp; có được 01 bằng độc quyền sáng chế số: 30287 với tên sáng chế là “Hệ thống lập trình được...

TIN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Chất xúc tác vỏ nano biến khí nhà kính thành hóa chất hữu ích

Là sản phẩm phụ của việc chôn lấp, chăn nuôi, khai thác than và các hoạt động khác của con người, phát thải khí mêtan là một trong những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã cố gắng để phát triển các cách thức không tốn kém để sử dụng khí...

Phát hiện các hạt vi nhựa (Microplastics) ở Ấn Độ Dương

Theo định nghĩa của Cục Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ - NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), microplastics được hiểu là những miếng nhựa rất nhỏ có chiều dài dưới 5 mm, có thể nhìn bằng mắt thường và gây ra tác động tiêu cực đến đại dương, sinh vật dưới nước cũng như môi...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU