Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động

02/03/2020
Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động đối với 02 trường hợp sau đây:
1. Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2. Huân chương Lao động hạng Ba đối với Ban Kiểm tra, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Mọi thông tin xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 10/3/2020, địa chỉ: số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng./.
Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan