Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và biển đảo, miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng)

07/10/2021
Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo, miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng)”, mã số BSTMV.26/16-21, đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu ngày 20/7/2021.

Dự án thành phần (DATP) do TS. Phan Đông Pha làm chủ nhiệm, Viện Địa chất và Địa vật lý biển là cơ quan chủ trì với các mục tiêu: Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng) phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, DATP đã thu được 38 mẫu với 534 tiêu bản gồm đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo, miền Nam Việt Nam; cụ thể: Đá magma: 4 mẫu với 12 tiêu bản trưng bày, 48 tiêu bản nghiên cứu; Đá trầm tích: 7 mẫu với 21 tiêu bản trưng bày, 60 tiêu bản nghiên cứu; Trầm tích bở rời: 16 mẫu với 48 tiêu bản trưng bày, 180 tiêu bản nghiên cứu; Khoáng vật: 6 mẫu với 18 tiêu bản trưng bày, 72 tiêu bản nghiên cứu; Khoáng sản: 5 mẫu với 15 tiêu bản trưng bày, 60 tiêu bản nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên bộ sưu tập mẫu địa chất đại diện và điển hình về các thành tạo trầm tích, magma, khoáng sản, khoáng vật của vùng biển và hải đảo miền Nam Việt Nam (bao gồm cả đảo xa), đã được thu thập đúng với quy chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Đá basalt hệ tầng Đại Nga (βN2 đn)
tại An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Đá cát kết hệ tầng Phú Quốc (K1 pq)
tại Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang

Cát sạn san hô gắn kết vừa trong LK-23
trên đảo Trường Sa, Trường Sa, Khánh Hòa (tại độ sâu 37-38m)

Cát sạn vụn sinh vật khu vực cửa Định An vùng biển Trà Vinh- Sóc Trăng
(ở sâu 22m nước)

Khoáng vật ilmenit mỏ Ti-Zr Nam Đề Gi
tại Cát Thành, Phù Cát, Bình Định

Tinh quặng titan mỏ Ti-Zr Hồng Hải
tại Hoà Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận

Ngoài các mẫu theo kế hoạch, DATP đã chủ động thu thập thêm các mẫu ngoài dự kiến, kể cả ở những vùng đảo xa (Quần đảo Trường Sa và khu vực Tư Chính - Vũng Mây) là sự bổ sung cần thiết, có giá trị về khoa học, làm phong phú thêm dữ liệu cho các nghiên cứu trong tương lai cũng như giá trị bảo tồn thiên nhiên biển đảo. Số lượng mẫu vượt trội là 16 mẫu với 210 tiêu bản; cụ thể: Đá magma: 2 mẫu với 6 tiêu bản trưng bày, 14 tiêu bản nghiên cứu; Đá trầm tích: 2 mẫu với 6 tiêu bản trưng bày, 24 tiêu bản nghiên cứu; Trầm tích bở rời: 9 mẫu với 27 tiêu bản trưng bày, 108 tiêu bản nghiên cứu; Khoáng sản: 3 mẫu với 9 tiêu bản trưng bày, 16 tiêu bản nghiên cứu.

Dự án đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu và đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả xếp loại chung của DATP là Đạt.

Nguồn tin: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan