XÂM NHẬP MẶN VÙNG VEN BIỂN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN VÀ CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT

06/10/2023
Tác giả: Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng

Giới thiệu sách

Đây sẽ là cuốn chuyên khảo đầu tiên về XNM nguồn nước vùng ven biển toàn diện (nước mặt, NDĐ), đánh giá đồng bộ từ hiện trạng - nguyên nhân - giải pháp cho vùng ven biển LVS Vu Gia - Thu Bồn nói riêng và các sông dải ven biển Miền Trung nói chung. Chuyên khảo “Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và các giải pháp kiểm soát” sẽ làm căn cứ khoa học cho việc điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển bền vững TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng như sử dụng trong điều hành chỉ đạo và quản lý sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhiên nhiên, bảo vệ môi trường,... Các kết quả đưa ra trong chuyên khảo giúp ích cho các nhà quản lý trong công tác điều hành sản xuất hằng năm của địa phương trong mùa kiệt, góp phần đổi mới trong công tác quản lý tài nguyên nước tiệm cận theo hướng hiện đại hóa đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển.

Bên cạnh đó giới thiệu đến bạn đọc phương thức nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai của Việt Nam theo tinh thần Luật Phòng chống thiên tai thể hiện trên hệ thống DSS, gồm:

    - Nâng cao tính tự động hóa và đáp ứng thông tin thời gian thực, gần thời gian thực;
    - Nâng cao khả năng tích hợp rộng rãi với: các nguồn cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin khác nhau nhằm hỗ trợ ra quyết định hiệu quả;
    - Nâng cao khả năng tổng hợp trên cùng một hệ thống để hỗ trợ phân tích, ra quyết định;
    - Cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định ở các cấp điều hành, đặc biệt là tại cộng đồng; cung cấp công cụ ứng phó và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho cấp cộng đồng;
    - Tự động thiết lập các CSDL bằng các số liệu thu thập được.

Các giải pháp đồng bộ với mục tiêu vừa thích nghi lâu dài và vừa ứng phó đối với XNM sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong lưu vực bền vững và cũng sẽ là công cụ hữu hiệu nhằm kiểm soát XNM phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của nền kinh tế trong tương lai, góp phần sử dụng hợp lý TNN LVS Vu Gia - Thu Bồn tiến tới quản lý tổng hợp LVS.⁠

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2020

Tác giả: Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng

Kích thước: 16x24 (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang:

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan