Xác định giống nấm linh chi thích hợp cho nuôi trồng bán tự nhiên và thâm canh tại Lâm Đồng

17/03/2021
Nấm linh chi chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học như triterpenoid, polysaccharide, nucleotide, strerol, alkaloid, steroid… là một loại dược liệu quý, mang lại giá trị kinh tế cao. Xác định giống nấm linh chi có nguồn gốc rõ ràng, năng suất cao, thích hợp với điều kiện nuôi trồng thâm canh và bán tự nhiên tại Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nấm linh chi trồng tại địa phương.

Trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng suất của một số chủng giống nấm Linh chi Ganoderma lucidum nuôi trồng trong điều kiện bán tự nhiên ở Đà Lạt" do ThS. Phan Nhã Hòa, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên làm chủ nhiệm, đã được nghiệm thu xếp loại Xuất sắc, các nhà khoa học đã nghiên cứu sự sinh trưởng của 6 giống nấm linh chi có nguồn gốc khác nhau: Giống DL (GN12) lấy từ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên; giống DT (GN13), DLX (GN14), DK (GN15) từ Viện Di truyền Nông nghiệp; giống HC (GN16), XC (GN17) từ Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống nấm có sự sinh trưởng khác nhau ở các giai đoạn trồng. Giai đoạn nuôi sợi trên bịch phôi, giống GN13 có sợi nấm mọc nhanh nhất đạt 18,71cm sau 35 ngày nuôi. Giai đoạn hình thành quả thể, các giống khác nhau cũng có năng suất khác nhau. Trong điều kiện trồng bán tự nhiên, giống GN13 có khối lượng quả thể cao vượt trội so với các giống khác, đạt 24,83g khô/bịch phôi. Trong điều kiện thâm canh, giống GN12 có khối lượng quả thể cao nhất đạt 17,40g khô/bịch phôi. Giống GN12 đồng thời có hàm lượng acid ganoderic A cao cả trong điều kiện bán tự nhiên (0,228%) cũng như thâm canh (0,3%). Hàm lượng polysaccharide đạt 1,30g/100g chất khô trồng trong điều kiện bán tự nhiên và 0,84g/100g chất khô trồng trong điều kiện thâm canh.

Đánh giá chung, hai giống GN12 có nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên và GN13 có nguồn gốc từ Viện Di truyền Nông nghiệp có năng suất cao, phù hợp trong điều kiện trồng bán tự nhiên, giống GN12 có nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên phù hợp cả trong điều kiện thâm canh, cho chất lượng tốt.

Việc xác định giống nấm linh chi có nguồn gốc rõ ràng, năng suất cao, thích hợp với điều kiện nuôi trồng thâm canh và bán tự nhiên tại Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nấm linh chi trồng tại địa phương.

Quả thể GN12 trồng bán tự nhiên

Quả thể GN12 trồng thâm canh

Nguồn tin: Nhã Hòa, Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan