Vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020

30/08/2021
Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định phê duyệt kết quả xét chọn Chương trình Vinh danh các tổ chức/cá nhân có nhiều đóng góp cho bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020. Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 01 tập thể và 06 cá nhân được chọn.

01 tập thể - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật: Để đạt được danh dự này, trong giai đoạn 2010-2020 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách bảo tồn cho Việt Nam và thế giới, tham gia triển khai công tác bảo tồn nguồn gen, bảo tồn loài, hệ sinh thái của Việt Nam, Cụ thể: các cán bộ của Viện Sinh thái đã công bố 01 họ mới, 03 giống mới, 606 loài và phân loài mới với các mẫu chuẩn thu ở Việt Nam, gồm 550 loài động vật, 56 loài thực vật, trong đó có nhiều loài hiện chỉ ghi nhận ở Việt Nam (đặc hữu) và một số loài đã được đánh giá, đưa vào danh lục Đỏ IUCN, Phụ lục CITES và các Nghị định của Chính phủ; Xây dựng bộ sách Động vật chí và Thực vật chí Việt Nam, cập nhật Sách Đỏ Việt Nam; Xây dựng hồ sơ các loài nguy cấp, quý, hiếm đưa vào các Nghị định của Chính phủ; Nghiên cứu hiện trạng quần thể, đặc điểm sinh học, sinh thái và nhân nuôi bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm; Nghiên cứu hiện trạng buôn bán, đề xuất giải pháp bảo tồn; Nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và bệnh dịch; Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen của các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng; đào tạo cán bộ về đa dạng  sinh học và bảo tồn.

06 cá nhân:

GS.TS. Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật: Trong giai đoạn 2010-2020, GS. TS. Nguyễn Quảng Trường đã công bố 67 loài mới và 02 phân loài mới cho khoa học với các mẫu chuẩn thu ở Việt Nam, trong đó 41 loài, 01 phân loài bò sát và 26 loài, 01 phân loài lưỡng cư. Tất cả các bài báo đều được đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc Scopus. Bên cạnh kết quả nghiên cứu khoa học về bảo tồn đa dạng sinh học, GS. Trường còn tích cực tham gia triển khai công tác bảo tồn.

TS. Phạm Thị Nhị, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật: Trong giai đoạn 2010-2020, TS. Phạm Thị Nhị đã công bố 75 loài côn trùng mới cho khoa học với các mẫu chuẩn thu ở Việt Nam, gồm 73 loài thuộc họ Ong cự Ichneumonidae, 01 loài thuộc ho Ong kén nhỏ Braconidae và 01 loài thuộc họ Ngài cỏ Erebidae. Tất cả các bài báo đều được đăng tải trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc Scopus.

TS. Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam: Trong giai đoạn 2010-2020, TS. Lữ Thị Ngân và cộng sự đã công bố 30 loài mới cho khoa học và 37 loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, công bố hệ thống phát sinh loài toàn cầu của chi Arachniodes (Dryopteridaceae); Những kết quả nghiên cứu về loài dương xỉ của chị đóng góp không nhỏ cho cộng đồng các nhà khoa học nghiên cứu dương xỉ trên toàn thế giới với hàng loạt bài báo về dương xỉ được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có những tạp chí quốc tế tên tuổi như Cladistics, Molecular Phylogenetics and Evolution, Taxon.

TS. Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam: Trong giai đoạn 2010-2020, TS. Đỗ Văn Trường và đồng nghiệp đã phát hiện và mô tả 01 chi và 28 loài thực vật bậc cao cho khoa học thế giới, trong đó 01 chi và 22 loài được phát hiện và mô tả ở Việt Nam, 01 loài ở Myanmar, 01 loài ở Thái Lan, 01 loài ở Ấn Độ. Liên quan đến mô tả các loài mới trong giai đoạn 2010-2020, TS. Đỗ Văn Trường và đồng nghiệp đã công bố 23 công trình trên tạp chí ISI; 3 công trình trên tạp chí quốc tế khác. Đặc biệt, loài Equisetum yenbaiense A. T. Aung, T. Su, T. V. Do & Z. K. Zhou được mô tả năm 2019 dựa trên các mẫu hóa thạch thu được tại Yên Bái, là cơ sở quan trọng nghiên cứu quá trình tiến hóa của thực vật và khẳng định vùng phân bố của các loài Equisetum.

“Rehderodendron truongsonense P.W. Fritsch, W. B. Liao, & W. Y. Zhao” được công bố loài mới năm 2018. Ảnh: Đỗ Văn Trường

PGS. TS. Phạm Đình Sắc, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam: Trong giai đoạn 2010-2020, PGS.TS. Phạm Đình Sắc đã phát hiện và công bố 10 loài bọ cạp mới và 60 loài nhện mới cho khoa học. Trong đó việc phát hiện và công bố giống bọ cạp mới, tên khoa học là Vietbocap, tên Việt Nam là Bọ cạp Việt Nam đã ghi dấu ấn lớn trong khoa học. Đây là giống bọ cạp đặc biệt, quý hiếm, sống chuyên biệt trong môi trường hang động. Đặc biệt, việc phát hiện và công bố giống bò cạp mới Vietbocap và loài bọ cạp Thiên Đường (Vietbocap thienduongensis) đã được các nhà báo bình chọn là 1 trong 10 sự kiện môi trường nổi bật trong nước năm 2012. Việc phát hiện các loài bọ cạp mới và các loài nhện mới cho khoa học không chỉ nâng cao giá trị đa dạng sinh học Việt Nam, mà còn có ý nghĩa trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, chỉ rõ giá trị đặc hữu và tình trạng hiện tại của loài; hay các loài đặc biệt, quý hiếm trong công tác bảo tồn nguồn gen; cũng như trong công tác bảo tồn hệ sinh thái (hang động).

Loài Vietbocap thieduongensis Lourenco & Pham, 2012

PGS. TS. Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam: Trong giai đoạn 2010-2020, PGS. TS. Phan Kế Long và cộng sự đã mô tả được 12 loài mới cho khoa học gồm 01 loài thực vật, 02 loài vi khuẩn cộng sinh với giun tròn ký sinh gây bệnh côn trùng, 01 loài giun tròn ký sinh gây bệnh côn trùng; 08 loài tuyến trùng sống tự do và thứ sâm lần đầu tiên mô tả cho Việt Nam. PGS.TS. Phan Kế Long đã triển khai công tác bảo tồn và phát triển bền vững loài Sâm lai châu trên địa bàn các huyện Sìn Hồ, Tam Đường và Mường Tè, kết quả ban dầu có nhiều triển vọng..

Hình ảnh của thứ Panax vietnamensis var. fuscidiscus mới mô tả cho Việt Nam

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan