VIETNAM JOURNAL OF SCIENCES AND TECHNOLOGY ( TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

08/07/2021
Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh (Từ 2017), Tiếng Việt và Tiếng Anh (1962-2017); Số lượng: 6 số/ năm

- Cơ quan chủ quản: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Tên tạp chí:  Vietnam Journal of Science and Technology (Tiếng Anh). Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Tiếng Việt).
- Chỉ số ISSN:  2525-2518 (print); 2815-5874 (online).
Tạp chí được lựa chọn vào danh mục SCOPUS tháng 11/2022, danh mục Asean Citation Index (ACI) năm 2017
- Ban biên tập: Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí Nhiệm kỳ: 2021-2025 xem tại đây.
 + Tổng biên tập: GS. TS. Thái Hoàng.
 + Phó tổng biên tập: 1) GS. TS. Phạm Quốc Long; 2) GS. TS. Trần Đại Lâm;  3) GS. TS. Vũ Đình Lãm.
Hình thức và thể thức xuất bản:
- Số lượng: 6 số /năm
- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh (Từ 2017); Tiếng Việt và tiếng Anh (1962-2017).
- Năm xuất bản đầu tiên: 1962
- Phương thức phát hành: Báo giấy và điện tử.
- Trụ sở: Nhà A16, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: https://vjs.ac.vn/index.php/jst
Tags:
Tin liên quan