Viện Tài nguyên khoáng sản Mississippi (MMRI)

12/06/2012
Viện Tài nguyên khoáng sản Mississippi (MMRI) thuộc trường Đại học Mississippi, Hoa Kỳ, là viện chuyên nghiên cứu về địa chất biển, môi trường biển, địa vật lý, lập bản đồ lòng biển, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin địa lý, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai,… MMRI mong muốn tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các nhà khoa học của Viện KHCNVN trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Để có thêm thông tin về MMRI, có thể truy cập các trang web sau:

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Bích DiệpTags:
Tin liên quan