Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tuyển dụng và các chương trình học bổng

09/10/2020
Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tuyển dụng và các chương trình học bổng sau:

1. Chuyên viên an ninh mạng
Yêu cầu: kinh nghiệm quản lý và điều hành mạng và hệ thống phòng ngừa trên máy chủ hoạt động trực tuyến.
Phương thức ứng tuyển: nộp hồ sơ trực tuyến trên website của IIASA 
(https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=0mf2vden3xqtdw25osr7n5pnivcywvs)
Thời hạn ứng tuyển: 31/10/2020

2. Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ - chương trình nước
Yêu cầu: bằng tiến sĩ ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ngành kinh tế và quản lý nguồn nước, ngành kinh tế nông nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan.
Phương thức ứng tuyển: nộp hồ sơ trực tuyến trên website của IIASA
(https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=dniizqm2idftdk0vwqm2e74rohl3k1x)
Thời hạn ứng tuyển: 15/10/2020

3. Trợ lý nghiên cứu về lĩnh vực sinh thái
Yêu cầu: Có kinh nghiệm trong các phương pháp tối ưu hóa hoặc mô hình thống kê tiên tiến
Phương thức ứng tuyển: nộp hồ sơ trực tuyến trên website của IIASA
(https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=8bugfbjhxnkseie14h4lvkk6dtop3w1)
Thời hạn ứng tuyển: 20/10/2020

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan