Viện Phân tích Hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu giai đoạn đầu/trước nghiên cứu sinh

06/04/2021
Viện Phân tích Hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu giai đoạn tiền nghiên cứu sinh do IIASA phối hợp với Đại học Utrecht, Wageningen, Hà Lan và nhóm nghiên cứu An toàn Nước thuộc Chương trình Đa dạng sinh học và Tài nguyên thiên nhiên của IIASA.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển các chỉ số sáng tạo toàn cầu về tình trạng chất lượng nước và sự biến đổi, bao gồm biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội và đất sử dụng.

Yêu cầu ứng viên:

+ Có bằng thạc sỹ về Thủy văn, kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, hóa môi trường.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, có hiểu biết về hệ thông tin địa lý, phân tích số liệu và thống kê

Thời gian nộp hồ sơ: 22/4/2021

Thời gian học 5 năm bắt đầu từ 01/9/2021

Kinh phí: IIASA đài thọ.

Xem thêm thông tin và nộp hồ sơ trên website của IIASA.

Nguồn: Ban Hợp tác Quốc tế
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan