VIỆN HÓA HỌC

20/08/2012
Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Viện trưởng: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Văn Tuyến Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS. NCVCC. Vũ Đức Lợi                               2. PGS.TS. NCVC. Ngô Quốc Anh                                3. TS. NCVC. Hoàng Mai Hà
Viện Hoá học được thành lập theo Quyết định số 230/CP ngày 16/9/1978 của Hội đồng Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị
images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nộ
Điện thoại:0243 7564312
Fax: 0084 4 38361283
Email: vanthu@ich.vast.vn
Website: vienhoahoc.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng:GS.TS. NCVC. Nguyễn Văn Tuyến
Phó Viện trưởng:1. PGS.TS. NCVCC. Vũ Đức Lợi
2. PGS.TS.NCVC.Ngô Quốc Anh
3. TS. NCVC. Hoàng Mai Hà
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 17 thành viên)

Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch:  - PGS.TS. Ngô Quốc Anh
                        - PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng

Thư ký: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy

Ủy viên: 13 cán bộ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hóa học làm cơ sở cho việc phát triển các hướng công nghệ mới;
 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá phân tích, hoá lý, hoá cao phân tử, hoá sinh hữu cơ, hóa môi trường và những lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật và các công trình trong lĩnh vực hoá học và công nghệ hoá học;
 • Nghiên cứu phát hiện các chất có hoạt tính sinh học và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam;
 • Nghiên cứu các vật liệu tiên tiến ứng dụng trong các lĩnh vực xử lý môi trường, năng lượng, y sinh, nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
CƠ CẤU TỔ CHỨCLỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Các phòng chuyên môn: Gồm 22 phòng nghiên cứu và 01 Trung tâm tương đương cấp phòng, cụ thể:

 • Phòng Tổng hợp Hữu cơ
 • Phòng nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên
 • Phòng Hoạt chất sinh học
 • Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học
 • Phòng Sinh dược
 • Phòng Hoá Dược
 • Phòng Hoá học xanh
 • Phòng Hóa sinh ứng dụng
 • Phòng Hóa sinh môi trường
 • Phòng Vật liệu tiên tiến
 • Phòng Nghiên cứu phát triển dược phẩm
 • Phòng Hoá Vô cơ
 • Phòng Điện hoá ứng dụng
 • Phòng Hóa học Bề mặt
 • Trung tâm Các phương pháp phổ ứng dụng
 • Phòng Hoá Môi trường
 • Phòng Ứng dụng Tin học trong nghiên cứu hoá học
 • Phòng Hoá Phân tích
 • Phòng Phân tích ứng dụng
 • Phòng Polyme chức năng và vật liệu Na nô
 • Phòng Polyme thiên nhiên
 • Phòng Vật liệu polyme
 • Phòng Công nghệ vật liệu và Môi trường
Đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 183 cán bộ

- Số biên chế: 115
- Số hợp đồng: 68
- Giáo sư: 03
- Phó Giáo sư: 15
- Tiến sỹ: 69
- Thạc sỹ: 62 
- Cử nhân: 45
- Khác: 07

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng triển khai, đào tạo sau đại học, hợp tác Quốc tế.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

a. Thành tựu về nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai:

Trong năm 2018, Viện Hóa học được giao chủ trì thực hiện 102 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp với tổng kinh phí 44,962 tỷ đồng, tất cả các đề tài đang được thực hiện đúng tiến độ và đề cương được phê duyệt, nhiều đề tài kết thúc năm 2018 đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.
Viện cũng đã ký và thực hiện trên 33 hợp đồng kinh tế với tổng doanh thu hoạt động dịch vụ trên 25 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng 2,4 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp trên 100 triệu đồng.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, trong năm 2018, Viện đã công bố được 15 bài báo Quốc tế thuộc danh sách SCI, 24 bài báo trên các tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-expanded, 06 bài báo trên các tạp chí/proceeding Quốc tế không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN, 01 bằng phát minh sáng chế, 04 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 01 giáo trình, sách tham khảo và 97 bài báo đăng trên tạp chí VAST2 và các tạp chí trong nước khác.

b.Thành tựu về đào tạo sau đại học:

Trong năm 2018, Viện Hóa học đã phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ đào tạo 48 nghiên cứu sinh, tổ chức bảo vệ luận án cấp cơ sở cho 05 nghiên cứu sinh và cấp Học viện cho 03 nghiên cứu sinh với kết quả xuất sắc.
Hiện nay, Viện cũng đang gửi 06 cán bộ đi đào tạo tiến sỹ tại các nước Pháp, Nga, Hàn Quốc, Anh.

c. Thành tựu về Hợp tác Quốc tế:

Tháng 9/2018, Viện đã tổ chức thành công hội nghị khoa học Quốc tế nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hóa học (1978 - 2018) với chủ đề“Hội nghị Hóa học vì sự phát triển bền vững”. Đến dự hội nghị có trên 40 nhà khoa học Quốc tế đến từ các nước Anh, Ý, Hunggari, Belarus, Hàn Quốc, Nhật Bản… và hàng trăm các nhà khoa học đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước.
Trong năm 2018, Viện cũng đã cử 22 đoàn gồm 27 cán bộ đi công tác nước ngoài để học tập, trao đổi khoa học và tổ chức đón 14 đoàn gồm 27 khách Quốc tế đến làm việc, học tập và trao đổi khoa học tại Viện.
Với những thành tựu đã đạt được, tháng 9/2018, Viện Hóa học đã được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 40 năm thành lập và được Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018.

Một số hình ảnh của đơn vị: 

Lễ Kỷ niệm 40 thành lập Viện Hóa học (1978 -2018): 

VienHH.ich1

VienHH.ich2

VienHH.ich3

  

Hội nghị Khoa học quốc tế: 


VienHH.ich4VienHH.ich5
VienHH.ich6VienHH.ich7
http://ich.ac.vn


Tags:
Tin liên quan