Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

24/09/2021
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) là một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tháng 9 hàng năm. Tại Việt Nam, Chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhằm tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (gọi tắt là Viện Hàn lâm) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc.

2. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, kiểm tra, giám sát, phân loại, thu gom, xử lý chất thải, rác thải của đơn vị đúng nơi quy định.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp (khuyến khích trực tuyến) tới toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức và người lao động về công tác bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị trong việc thu gom, xử lý, tái chế chất thải; không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường tại cơ quan, gia đình và cộng đồng; cùng ý thức bảo vệ môi trường, tránh sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng.

5. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và đăng tải trên cổng thông tin điện tử đơn vị.

6. Biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Xem thông tin chi tiết trong văn bản kèm theo tại đây.

Phương HàTags:
Tin liên quan