Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia sự kiện Triển lãm Kết quả nghiên cứu KH&CN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 tại Hải Phòng

02/10/2018
Thực hiện chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 28-29/9/2018 Viện Hàn lâm KHCNVN đã tham gia triển lãm Kết quả nghiên cứu KH&CN của Viện Hàn lâm tại Techfest Hai Phong 2018 và triển lãm Kết quả nghiên cứu KH&CN vùng Đồng bằng sông Hồng. Tham dự triển lãm có Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, các trường, viện tại Hải Phòng và các Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp tại vùng đồng bằng Sông Hồng.

Tham dự sự kiện này Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 07 đơn vị nghiên cứu chuyên ngành tham gia gồm: Viện Khoa học vật liệu, Viện Công nghệ môi trường, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với hơn 70 kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: Vật lý, Hóa học, Khoa học vật liệu, Robot, Công nghệ môi trường, Hóa học, công nghệ nuôi trồng thủy sản, các chế phẩm vi sinh, các thiết bị quan trắc…

haiphong.6

Toàn cảnh gian hàng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Các Viện Nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm đã trình bày và giới thiệu tại triển lãm các thiết bị, công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn cao như:

Viện Khoa học vật liệu: Phổ kế huỳnh quang tia X chuyên dụng VietSpace model GT4000. Phân tích Vàng, Platin, Bạc và Hội vàng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7055-2014…

Viện Công nghệ môi trường: Dung dịch nano bạc, Dung dịch nano bạc điện hoá; Khẩu trang; Dung dịch xịt rửa vết thương; Băng gạc nano bạc; Chế phẩm Sagi Bio: Chế phẩm sinh học Sagi Bio xử lý chất thải rắn hữu cơ thành phân hữu cơ; Chế phẩm Sagi Bio 1: Chế phẩm sinh học Sagi Bio-1 xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải…

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển: Hệ thống aquarium (500l) nuôi cá cảnh biển bằng lọc tuần hoàn (mô hình nuôi thực tế), các chế phẩm phụ trợ nuôi cá biển: Chế phẩm sinh học NITRO-DETOX, Chế phẩm sinh học ORGAN MINUS, Chế phẩm AIKALI PLUS, Chế phẩm MINERAL PLUS…

Viện Kỹ thuật nhiệt đới: Sản phẩm mẫu và qui trình phun phủ nhiệt, các lớp phủ kim loại

haiphong3

haiphong4
Gian hàng của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm

Trung tâm Phát triển công nghệ cao: Chế phẩm bảo vệ thực vật ACF-01, Chế phẩm Nanocurcumin ACF-02…

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ mang đến triển lãm có Hệ thiết bị quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu, tự động, liên tục truyền tín hiệu không dây và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có Robot NAO, Máy in 3D, Bàn máy sáng tạo, Mô hình robot 6 bậc tự do….

haiphong5

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thăm quan gian hàng của Viện Hàn lâm

Triển lãm là cơ hội cho các nhà khoa học giới thiệu các kết quả khoa học công nghệ mới, có tính ứng dụng cao và triển khai tới các doanh nghiệp, địa phương... Đây cũng là cơ hội để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận và nhận chuyển giao các thiết bị, công nghệ để sản xuất, thương mại hóa sản phẩm…

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan