Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

29/04/2022
Sáng ngày 27/4/2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự phiên họp tại điểm cầu Viện Hàn lâm KHCNVN có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó trưởng ban thường trực – Ban Chỉ đạo Chính phủ số của Viện Hàn lâm KHCNVN, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Theo báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số trong quý I/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đến nay 100% bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Đối với an toàn, an ninh mạng, trong quý I/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 3.678 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Đến nay, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia tiếp tục được phát triển và khai thác hiệu quả để phục vụ nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước ngày càng cao. Tỷ lệ dịch vụ công đủ kiều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 97,3% (chiếm 52,33% tổng số thủ tục hành chính); Có 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã chính thức khai trương IOC (Trung tâm giám sát, điều hành thông minh); 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai dịch vụ phản ánh hiện trường giúp nâng cao hiệu quả tương tác giữa người dân với chính quyền; Ước tính tổng doanh thu kinh tế số quý I/2022 khoảng 53 tỷ USD, đóng góp khoảng 10,2% GDP...


Ảnh toàn cảnh tại điểm cầu Viện Hàn lâm KHCNVN (Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu)

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá các nhiệm vụ được triển khai trong thời gian qua gồm các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số. Do đó Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới công tác chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số, đây cũng là lĩnh vực được người dân, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.

Đối với nhiệm vụ quý II/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, kế hoạch năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số trên tinh thần "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, có hiệu quả, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó".

Thủ tướng giao nhiệm vụ trọng tâm cho các bộ, ngành, địa phương tại phiên họp (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông sớm thành lập bộ phận giúp việc của Ủy ban. Hoàn thành đánh giá, công bố chính thức danh sách các nền tảng số đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành triển khai hệ thống phục vụ thống kê, theo dõi dự án đầu tư công cho chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng nhân lực làm công nghệ thông tin chuyên trách.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ ban hành; Giao cho Văn phòng Chính phủ tập hợp, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các chương trình chung của Ủy ban; Giao cho Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẵn sàng chấp nhận thanh toán viện phí và học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; Giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với với Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương thúc đẩy thương mại điện tử, thương mại số; Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ sở dữ liệu để người nông dân có thể khai thác trong nuôi, trồng, sử dụng đất đai có hiệu quả, có thị trường, có liên kết;...

Tổng hợp: Minh TâmTags:
Tin liên quan