Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự Hội nghị Liên Chính phủ của Liên Hợp quốc về Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc tế

21/06/2023
Ngày 19/6/2023, tại trụ sở của Liên Hợp quốc ở New York (Mỹ) Hội nghị Liên Chính phủ của Liên Hợp quốc đã chính thức thông qua Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc tế (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction – BBNJ). Đa số các quốc gia đã hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ viêc thông qua Hiệp định, và đánh giá đây là một quyết định lịch sử để “tiếp thêm sức sống và hy vọng cho Đại dương – nguồn sống của Trái đất” như lời Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc. TS. Lê Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham gia đoàn công tác Liên ngành Việt Nam Hội nghị này từ ngày 19-20/6/2023.

Hội nghị liên chính phủ của Liên hợp quốc (LHQ) chính thức thông qua Hiệp định về Biển cả. Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ

Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vùng ngoài quyền tài phán quốc gia gồm: 17 chương, 76 điều, 2 phụ lục với nội dung chính xoay quanh một số vấn đề gồm: (i) Chia sẻ lợi ích nguồn gene biển; (ii) Thiết lập vùng bảo tồn biển; (iii) Đánh giá tác động môi trường; (iv) Xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ và (v) Vấn đề chung như cơ chế ra quyết định của Hội nghị các quốc gia thành viên, thành lập, vận hành các cơ quan, thể chế để thực hiện văn kiện, giải quyết tranh chấp, cơ chế tài chính. Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc cho rằng Hiệp định một dấu mốc mới trong sự phát triển của luật pháp quốc tế và góp phần thực hiện thập kỷ Liên Hợp Quốc về khoa học biển phục vụ phát triển bền vững, thực hiện Mục tiêu phát triển thứ 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn tài nguyên biển phục vụ phát triển bền vững. Hiệp định cũng là văn kiện thứ ba thực thi Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Là cơ quan nghiên cứu thuộc Chính phủ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham gia đoàn công tác Liên ngành trong các phiên đàm phán chính thức tại Liên Hợp quốc, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan trong hoạt động thương lượng; đề xuất những ý kiến góp ý trong các nội dung liên quan đến vấn đề nguồn gene sinh vật biển, khai thác sử dụng khía cạnh công nghệ của trình tự gene, bảo tồn nguồn gene cũng như chuyển giao công nghệ liên quan. Việc Hiệp định BBNJ được thông qua đã đem lại nhiều cảm xúc đối với các đơn vị đã trực tiếp tham gia đàm phán, bởi để đi đến việc được thông qua ngày 19/6/2023, quá trình trù bị cho Hội nghị Liên Chính phủ, hoạt động vận động trong Đại Hội đồng Liên hợp quốc và đàm phán đã kéo dài gần 20 năm.

Đoàn liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị. (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Nguồn tin: TS. Lê Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan